UK \ RU ⇓

Якщо ви відчуваєте, що не  справляєтесь із рівнем стресу. Якщо події, які ви пережили або були свідком яких несли загрозу життю чи здоров’ю. Якщо ви страждаєте на хронічний біль, ПТСР, депресію або інші розлади.

Вам буде корисно та цілюще стабілізувати свій організм через дихання.

Программа  Створена: 

Річардом П.Брауном — 

доктором медичних наук та доцентом кафедри клінічної психіатрії Колумбійського університету.

Патрісією Гербарг —

доктором медичних наук та доцентом кафедри клінічної психіатрії Нью-Йоркського медичного коледжу.

Практика «Дихання-Тіло-Розум» поєднує м’які фізичні рухи з добровільно регульованими дихальними вправами.   Регулярна практика допомагає полегшити симптоми:

  1.  тривогі
  2. депресії,
  3. безсоння,
  4. посттравматичного стресового розладу
  5. хронічного болю.

Вправи допомогають навчитись регулювати свій стан:  погружатись у релаксацію, або активуватись. 

Ці методи також покращують концентрацію,  спортивні результати та допомагають підтримувати загальний стан здоров’я та самопочуття у здорових людей.

Практика «Дихання-Тіло-Розум» пройшла іспит практичними викликами:  клінічні умови допомоги війсковим,  допомога постраждалим від стихійного лиха, війскових конфликтів.

Практики  Дихання-Тіло-Розум може виконувати будь-хто, незалежно від віку, інвалідності, фізичної підготовки та рівня освіти. Для людей з респіраторними проблемами, фізичними обмеженнями або специфічними психологічними розладами можна адаптувати ці дихальні вправи.

У школах практика «Дихання-Тіло-Розум» допомогла зменшити психічні, емоційні та поведінкові розлади, включаючи тривогу та депресію, навчаючи молодих людей самостійно регулювати свої емоції, збалансовувати свою систему реагування на стрес, покращити увагу та навчання, підвищити їхню здатність до спілкування та співпраці та зменшити проблемну поведінку.

Группа зустрічається онлайн два раза на тиждень.  Щоб доєднатись до групи та узнати актуальний розклад — заходіт  до Телеграмм групи  

Моя сертифікація особового досвіду  — переглянути.

сертифікація вчителя — переглянути.

Сайт BBM.

RU Если вы чувствуете, что не справляетесь с уровнем стресса. Если события, которые вы пережили или были свидетелем которых несли угрозу жизни или здоровью. Если вы страдаете хронической болью, ПТСР, депрессией или другими расстройствами.

Вам будет полезно и целебно стабилизировать свой организм через дыхание.

Программа Создана:

Ричардом П.Брауном —

доктором медицинских наук и доцентом кафедры клинической психиатрии Колумбийского университета.

Патрисией Гербарг —

доктором медицинских наук и доцентом кафедры клинической психиатрии Нью-Йоркского медицинского колледжа.

Практика «Дыхание-Тело-Ум» сочетает мягкие физические движения с добровольно регулируемыми дыхательными упражнениями. Регулярная практика помогает облегчить симптомы:

тревоги
депрессии,
бессонницы,
посттравматического стрессового расстройства
хронической боли.

Упражнения помогают научиться регулировать свое состояние: погружаться в релаксацию, или активироваться.

Эти методы также улучшают концентрацию, спортивные результаты и помогают поддерживать общее состояние здоровья и самочувствие у здоровых людей.

Практика «Дыхание-Тело-Ум» прошла экзамен практическими вызовами: клинические условия помощи военным, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, военных конфликтов.

Практики Дыхание-Тело-Розум может выполнять любой желающий, независимо от возраста, инвалидности, физической подготовки и уровня образования. Для людей с респираторными проблемами, физическими ограничениями или специфическими психологическими расстройствами можно адаптировать эти дыхательные упражнения.

В школах практика «Дыхание-Тело-Ум» помогла уменьшить психические, эмоциональные и поведенческие расстройства, включая тревогу и депрессию, обучая молодых людей самостоятельно регулировать свои эмоции, сбалансировать свою систему реагирования на стресс, улучшить внимание и обучение, повысить их способность к общению и сотрудничеству и уменьшить проблемное поведение.

Группа встречается онлайн два раза в неделю. Чтобы присоединиться к группе и узнать актуальное расписание — заходите в Телеграм группы

Моя сертификация личного опыта — посмотреть.

сертификация учителя — посмотреть.