Психолог вища освіта :
Друга вища :

2005 рік -закінчила Університет ім. М.П. Драгоманова (Україна, Київ) факультет психології, спеціальність — психолог. М.П. Драгоманова (Україна, Київ) факультет психології, спеціальність — психолог:

— загальна біологія та основи генетики — 18 годин;

— вікова та педагогічна психологія — 112 годин;

— анатомія та вікова фізіологія — 29 годин;

— фізіологія вищої нервової діяльності — 26 годин;

— методологія психологічного дослідження — 18 годин;

— експериментальна психологія та психодіагностика — 112 годин;

— соціальна психологія — 70 годин;

— основи патопсихології — 54 години;

— основи психотерапії — 37 годин;

— основи психоконсультування та психокорекції — 101 година;

— психологія аномальних дітей — 22 години;

— профілактика та корекція відхилень у поведінці — 44 години;

— психологія сім’ї — 26 годин;

— психологія конфліктів — 26 годин;

— життєва криза особистості — 24 години;

— психосексуальний розвиток особистості — 33 години;

— основи транзактного аналізу — 18 годин;

(див. диплом)

Перша вища освіта:

1993 рік — закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет, спеціальність. Т. Шевченка, юридичний факультет, спеціальність правознавство:

— юридична психологія 32 години;

— судова психіатрія 36 годин

(див. диплом)

Спеціальна та додаткова освіта:
Коуч, бізнес-тренер:

2005 рік — пройшла навчання і сертифікацію в школі бізнес-тренерів ГК МІМ, з присвоєнням кваліфікацій бізнес-тренер і коуч за стандартами International Project Management Association і правом проводити коунчинг і бізнес-тренінги. (див. сертифікати)

Діагностика та терапія психосоматичних розладів:

2005 рік — пройшла Спецкурс «Адаптація» — 40 годин;

2005 рік — Спецкурс «Профілактика і корекція залежностей» — 40 годин (див. диплом).

2012 рік — пройшла навчання і сертифікацію МОЗ України за курсом «лікувальний, дитячий масаж» (174 години).

2016 рік — пройшла курс «М’які техніки мануальної терапії «Міофасціальний реліз» Київська школа спортивної та відновлювальної медицини «Rehabilitolog» (див. сертифікат).

2016 рік — пройшла курс підвищення кваліфікації «Стрес і психосоматика, нейробіологія і фармакотерапія» Одеський державний університет ім. Мечникова. Мечникова.

Професор Розанов В. А. :

— нейрофізіологія та психологія стресу — 30 годин;

— основи психофармакології — 30 годин;

— фармакотерапія психосоматичних захворювань — 30 годин;

— основи психосоматики — 30 годин;

— практикум із психокорекції ПТСР — 60 годин.

Професор Простомолотов В.Ф:

— Соматоформні розлади — 30 годин.

(див. свідоцтво)

2017 рік — пройшла семінар-тренінг «Особливості роботи з психосоматичними клієнтами» Центр Позитивної Психотерапії. Максим Гончаров міжнародний тренер WAPP/ — 20 годин (див. сертифікат)

2018 рік — донині: освоєння основ Нової Німецької медицини (ін. Хаммер).

2022-2023 рік — навчання методу когерентного дихання Інститут ВВМ (США).

Терапевтичний метод Позитивної крос-культуральної психотерапії Н. Пезешкіана (WAPP, Wiesbaden. Germany):

2017 рік — закінчила базовий курс психотерапії в Позитивній крос-культуральній психотерапії М. Пезешкіана. -200 годин (див. сертифікат)

2017 — 2023 закінчила навчання та сертифікувалася як психотерапевт  на Майстер-курсі Позитивної крос-культуральної психотерапії Н. Пезешкіана.

Досвід:
Коучинг, проведення бізнес-тренінгів — 12 років;
робота з психосоматичним спектром — 15 років;
робота з дитячою психосоматикою — 6 років;
Як я можу Вам допомогти, як психолог, коуч

Проведення очних сесій. Безпосередній контакт особисто я вважаю найкращим варіантом співпраці: він дає додаткові можливості діагностики та власне терапевтичного ефекту. Наше психічне здоров’я основа всього, і тому дуже рекомендую знайти можливості саме для очних сесій. Локації прийому дивитися.

Допомога по скайпу. Безумовно, це величезний допоміжний інструмент як для міжсесійного спілкування, так і для постійної роботи. Абсолютно прийнятний при коучингу, профорієнтації, психологічному консультуванні. Можливість використання в терапії в разі неврозів, травм, гострих станів — необхідно обговорювати особисто.

Епістолярна допомога (листуванням). Цей спосіб спілкування призначений для людей, які мають фізичні обмеження в пересуванні, фізіологічні особливості або технічні перешкоди в користуванні скайпом. Так само цей вид допомоги зручний для збереження анонімності.

Безкоштовну психологічну допомогу можна отримати перейшовши за посиланням.

Які техніки і напрямки я використовую в роботі:

Я не є прихильницею застосування виключно одного напрямку (підходу) психології. Але я твердо переконана, що прихильність і глибоке вивчення одного, основного методу дисциплінує психолога, зобов’язує до технологічності, відводячи від розпливчастості й самомудрування. І коли є такий стрижень, дуже легко і гармонійно залучати на додачу техніки і методи інших напрямків.

Психолог высшее образование :

Второе высшее

2005 год  -окончила Университет им. М.П. Драгоманова (Украина, Киев)   факультет психологии, специальность  — психолог:

— общая биология и основы генетики —  18 часов;

— возрастная и педагогическая психология – 112 часов;

— анатомия и возрастная  физиология – 29 часов;

— физиология высшей нервной деятельности – 26 часов;

— методология психологического исследования  — 18 часов;

— экспериментальная психология и психодиагностика – 112 часов;

— социальная психология – 70 часов;

— основы патопсихологии – 54 часа;

— основы психотерапии  — 37 часов;

— основы психоконсультирования и психокорекции – 101 час;

— психология аномальных детей – 22 часа;

—  профилактика и коррекция отклонений в поведении – 44 часа;

— психология семьи – 26 часов;

— психология конфликтов 26 часов;

— жизненный кризис личности – 24 часа;

— психосексуальное развитие личности  — 33 часа;

— основы транзактного анализа – 18 часов;

(см.  диплом)

Первое высшее образование: 

1993 год – окончила Киевский государственный университет им. Т. Шевченко,   юридический факультет, специальность правоведение:

— юридическая психология 32 часа;

— судебная психиатрия  36 часов

(см. диплом)

Специальное и  дополнительное образование:

Коуч, бизнес-тренер:

2005 год – прошла обучение и сертификацию в  школе бизнес-тренеров ГК МИМ, с присвоением квалификаций бизнес-тренер  и  коуч     по стандартам International Project Management Association и правом проводить коунчинг и бизнес-тренинги. (см. сертификаты)

Диагностика и терапия психосоматических расстройств:

2005 год — прошла Спецкурс «Адаптация» — 40 часов;

2005 год — Спецкурс «Профилактика и коррекция зависимостей» — 40 часов (см. диплом).

2012 год – прошла обучение и сертификацию Минздрава Украины по курсу «лечебный, детский  массаж » (174 часа).

2016 год – прошла курс  «Мягкие техники мануальной терапии «Миофасциальный релиз» Киевская школа спортивной и восстановительной медицины  «Rehabilitolog» (см. сертификат).

2016 год – прошла курс повышения квалификации «Стресс и психосоматика, нейробиология и фармакотерапия» Одесский государственный университет им. Мечникова.

Профессор Розанов В. А. :

— нейрофизиология и и психология стресса – 30 часов;

— основы психофармакологии – 30 часов;

— фармакотерапия психосоматических заболеваний – 30 часов;

— основы психосоматики – 30 часов;

— практикум с психокоррекции ПТСР – 60 часов.

Професор  Простомолотов В.Ф:

Соматоформные расстройства – 30 часов.

(см. свидетельство)

2017 год  -прошла семинар-тренинг «Особенности работы с психосоматическими клиентами«  Центр Позитивной Психотерапии. Максим Гончаров международный тренер WAPP/ — 20 часов (см. сертификат)

2018 — по сей час:  освоение основ Новой Германской медицины (др. Хаммер.)

        2022-2023 год — обучение методу когерентного дыхания Институт ВВМ (США).

Терапевтический метод Позитивной кросс-культуральной психотерапии  Н. Пезешкиана (WAPP, Wiesbaden. Germany):

2017 год —  закончила   базовый  курс психотерапии  в Позитивной кросс-культуральной психотерапии  Н. Пезешкиана. -200 часов (см. сертификат)

2017 2023  закончила обучение на Мастер-курсе Позитивной кросс-культуральной психотерапии  Н. Пезешкиана.

Опыт:

  • Коучинг, проведение бизнес-тренингов — 12 лет;
  • работа с психосоматическим спектром — 15 лет;
  • работа с детской психосоматикой  — 6 лет;

Как я могу Вам помочь, как психолог, коуч

Проведение очных сессий.  Непосредственный контакт лично я считаю наилучшим вариантом сотрудничества:  он  дает дополнительные возможности диагностики и собственно терапевтического эффекта.  Наше психическое здоровье основа всему, и потому очень рекомендую найти возможности именно для очных сессий. Локации  приема смотреть.

Помощь по скайпу. Безусловно,  это огромный вспомогательный инструмент как для  межсессионного общения, так и для постоянной работы. Абсолютно приемлем при коучинге, профориентации, психологическом консультировании. Возможность использования  в терапии при неврозах, травмах, острых состояниях – необходимо обсуждать лично.

Эпистолярная помощь (перепиской).  Данный способ общения предназначен для людей, имеющих физические ограничения в передвижении, физиологические особенности ),  либо технические препятствия в пользовании скайпом. Так же данный вид помощи удобен для сохранения анонимности.

Бесплатную психологическую помощь можно получить перейдя по ссылке.  

Какие техники и направления  я использую в работе:

Я не являюсь приверженцем  применения исключительно одного направления (подхода) психологии.  Но я твердо убеждена, что  приверженность и глубокое изучение одного, основного метода  дисциплинирует психолога,  обязывает  к технологичности, уводя от расплывчатости  и себемудрования. И когда есть такой стержень, очень легко и гармонично привлекать в дополнение  техники и методы иных направлений.

Таким стержнем  для себя я избрала систему Positum подхода, основанную немецким доктором  неврологии, психиатром психологом  Н. Пезишкиан (подробнее о создателе системы, и самом методе). Преимуществами подхода считаю:

⇒ Само по себе данное направление не отвергает и не отрицает все ранее созданные школы, а умело использует как основу и объясняет важность именно соединения лучшего.

Целостное восприятие человека. Одно из немногих направлений, где человек воспринимается целостно, как гармоничное сочетание тела, психики, души, социума.

Медицинская база. Направление зародилось как результат поиска врачом-неврологом ответов на необъяснимые неудачи в лечении больных, как переосмысление автором  возможностей   и ограничений медицины.

  Знание психосоматики . Направление глубоко изучает   механизмы  психосоматических  расстройств.

Краткосрочная терапия. Направление имеет возможность быстро достичь психологический  для клиента  в 10-40 встреч.

Автор направления верил, видел и учил видеть в человеке обязательное наличие баланса: есть проблема – в человеке есть ее решение; есть негативная черта – обязательно есть балансирующая ее позитивная черта, есть горе – в нем обязательно есть основа для возврата к радости.

Данное направление одно из немногих, которое открыто говорит о Боге и важности веры в жизни человека.  

Поскольку я разделяю наконец то возобладавшее  в науке мнение о том, что человек – неразрывное единство тела, психики, души и окружающей реальности, обязательно использую  телесно-ориентированную методику МФР .

Отношусь  к довольно консервативным приверженцам  научного подхода в изучении психики человека и методах воздействия на нее.  Однако трезво оцениваю немощь любой научной гипотезы перед следующими открытиями и научными парадигмами.

Отдельно хочу отметить то, что я православная христианка.  Практически все школы психологии говорят о Боге завуалировано. Я предпочитаю говорить открыто. Моя вера в Бога не является воинствующей, навязчивой. Это просто чуть иное видение мира и взаимосвязей в нем. Однако для клиента, пациента это означает следующее:

  • я крайне отрицательно отношусь к псевдодуховным  практикам, астрологии, нумерологии,  тем направлениям целительства, которые основаны физиками, математиками, экономистами не имеющими знаний в медицине или психологии.
  • я не использую в своей практике никаких экстросенсорных методик.  
  • я принимаю и уважаю Ваш выбор веры или неверия.
  • сталкиваясь с вопросами духовных кризисов, зависимостей, неизлечимых заболеваний я обязательно поделюсь с Вами взглядами духовных  наставников на эти вещи.

Как Вы можете определить что я – «Ваш» психолог, коуч?

Для каждого человека, ищущего помощи,  является важным найти «своего» терапевта, консультанта.

Но,  к сожалению, вопрос о том, по каким признакам это можно вычислить заранее – без ответа.

Только личный контакт и обсуждение Вашей проблемы (задачи), мое предложение по способам  ее разрешения,  степень моей заинтересованности,  уровень моей директивности могут помочь Вам ответить на этот важный вопрос.

Гарантия успеха психологической помощи  и коучинга

Гарантирую  ли я, как психолог, коуч  обязательный и однозначный успех нашего  терапевтического союза?

Да, но с оговорками.   Успех складывается из нескольких факторов: эффективности применяемых методик,  жизненной зрелости и профессионализма терапевта и главное – Вашего настроя на  работу, Вашей мотивации, Вашей готовности к изменениям.  Именно  от последнего фактора  зависит на  70 — 90 %  успех терапии.

Со своей стороны могу гарантировать чуткость и конфиденциальность, владение широким спектром инструментов и методик,  подключение директивного стиля в необходимых объемах и,  конечно же,  огромное желание помочь Вам!

Каков процесс психологической помощи, что ждет и какая интенсивность работы

Для принятия решения о визите,  Вы можете ознакомиться с данными обо мне, моими статьями на сайте;   написать на е-м  с изложением Ваших предпочтений и опасений  в отношении психологической помощи;  можете позвонить мне в несессионное время: с 20 до 21 часа.

Первая встреча является полноценной рабочей, оплачиваемой встречей, на которой мы  обсудим Вашу проблему (задачу); оговорим возможный путь решения; обсудим условия сотрудничества, и начнем первые шаги.  В период между сессиями Вы будете заняты воплощением в жизнь оговоренных нами шагов и всегда можете надеяться на мою поддержку и совет в случае экстренной необходимости.

Встречи происходят конфиденциально,  запись или фиксация встреч  оговаривается в каждом отдельном случае и возможна только с взаимного согласия.

Важно понимать, что путь психологического выздоравления ничем не отличается от телесного: есть ухудшения, есть болезненные процедуры, есть этап  сомнений, есть горькие таблетки, есть  внезапные облегчения и откаты назад… Моя задача предупреждать Вас об этом и помогать через это пройти.

Интенсивность работы зависит от Вашей готовности и способности выдерживать нагрузку. Но чаще всего —  это встречи по 45-90 минут 1-2 раза в неделю. Исключения составляет работа с психологической травмой (до 3-х часов).

В коучинге возможна программа  «Интенсив», когда количество встреч, их продолжительность  может быть максимально увеличены.

Интенсивно погрузиться в изучение некого вопроса возможно на моих семинарах-тренингах,  с тематикой которых можно ознакомиться здесь.

Обращайтесь, всегда рада помочь Вам!