pohudet

UK (RU ⇓)

Чи створює вам проблеми зайва вага?  Чи втомилися ви від спроб позбутися її? Чи вдалося вам розібратися в морі дієт, методик, ліків?

А чи знаєте ви, що тільки в 10% випадків це питання неправильного співвідношення між харчуванням і активністю?

А у  інших випадках за стійкою вагою стоїть або гармональний збій (який у більшості випадків прив’язаний до стресу), або психологічна вигода, або психогенний механізм?

Тому і виходить, що у 80-90 % випадків зайва вага — це  про психику. І подолання проблеми буде мати зовсім інший алгоритм, ніж «менше їж — більше бігай». Точніше, один алгоритм на всіх просто неможливий. Він буде завжди індивідуальним.

Кому буде корисний цей курс  психосоматики схуднення:

— Тим, хто старанно перепробовав купу діет, методів, пігулок, але так і не зміг схуднути.

— Тим, хто розуміє, що треба робити, але не може нияк почати, або починає та зривається.

— Тим, кого вага «накрила» швидко та несподівано, і незрозуміло, що робити.

— Тим, хто просто хоче зрозуміти питання психогенної зайвої ваги.

— Тим, кому вдається схуднути, але ненадовго.

— Тим, хто працює з питаннями зайвої ваги: тренерам, діетологам, лікарям.

Що Ви отримаєте на курсі «Психосоматика схуднення»:

— Теоретичні знання про наукову психосоматику та механізми утворення зайвої ваги.

— Покроковий механізм  визначення природи саме вашої зайвої ваги.

— Огляд всіх елементів системи схуднення і інструмент, що дозволяє врахувати всі елементи у вашій програмі схуднення.

— Навичку  диференціації органічних причин від психогенних.

— Перелік необхідних дій і покроковий план, що дає змогу дійти до результату.

Чім ще корисна саме группа:

— Позитивною та обнадійливою атмосферою.

— Вдалим і корисним досвідом один одного.

— Економією грошей (вартість індивідуальної роботи значно вища за групову.

— посиленням  ефекту від роботи за рахунок групової динаміки.

— більш сильним ефектом  від тілесно-орієнтованих терапевтичних методик поглибленого пропрацьування.

ВАЖЛИВО! Ця група НЕ марафон для марафон зі скидання ваги, ми не фотографуємо «до» і «після», не рекомендуємо чарівні таблетки, чудодійні добавки і т.д.    У цій групі ви навчитеся розуміти процес і керувати ним.

Ми не запрошуємо вас схуднути! Запрошуємо вас позбутися причин, які його викликають!

Який формат роботи зі схуднення?

Онлайн зустрічі раз на тиждень  по 1,5 години. Перша частина роботи — ознайомлення з теорією психосоматики зайвої ваги, друга частина — самодослідження, практична робота  та запитання-відповіді.

Робота групи  розрахована на 12 зустрічей.

Вартість участі 600 грн. Зустріч.

Форма реєстрації нижче.

Кількість учасників обмежена — не більше 15

RU

Создает ли вам проблемы лишний вес?  Устали ли вы от попыток избавиться от него? Удалось ли вам разобраться в море диет, методик, лекарств?

А знаете ли вы, что только в 10% случаев лишнего веса — это вопрос неправильного соотношения между питанием и активностью?

А в остальных случаях за устойчивым весом стоит либо гормональный сбой (который в большинстве случаев привязан к стрессу), либо психологическая выгода, либо психогенный механизм?

Поэтому и получается, что в 80-90 % случаев лишний вес — это про психику. И преодоление проблемы будет иметь совсем другой алгоритм, чем «меньше ешь – больше бегай». Точнее, один алгоритм для всех просто невозможен. Он всегда будет индивидуальным.

Кому будет полезен этот курс по психосоматике похудения:

— Тем, кто старательно перепробовал кучу диет, методов, таблеток, но так и не смог похудеть.

— Тем, кто понимает, что надо делать, но не может никак  начать, или начинает и срывается.

— Тем, кого лишний вес «накрыл» неожиданно, и хочется все сделать правильно.

— Тем, кто просто хочет понять вопрос психогенного лишнего веса.

— Тем, кому удается похудеть, но ненадолго.

— Тем, кто работает с вопросами лишнего веса: тренерам, диетологам, врачам.

Что Вы получите на курсе:

— Теоретические знания о НАУЧНОЙ психосоматике и механизмах образования лишнего веса.

— Навык диференциации органических причин от психогенных.

— Пошаговый механизм определения природы именно вашего лишнего веса.

— Обзор  всех элементов системы сброса лишнего веса и инструмент, позволяющий учесть все елементы в вашей програме похудения.

— Перечень необходимых действий и пошаговый план, позволяющий прийти к запланированному результату.

Чем еще полезна группа:

— Позитивной и обнадеживающей атмосферой.

— Удачным и полезным опытом друг друга.

— Экономией денег (стоимость индивидуальной работы значительно выше групповой.

— усилением еффекта работы за счет груповой динамики.

— более сильным еффектом от телесно-ориентированных  терапевтических техник глубинной проработки.

ВАЖНО! Данная группа НЕ является марафоном по сбросу килограммов, мы не делаем фото «до»и «после», мы не советуем волшебных таблеток, чудо-добавок и т.д.   

В данной группе Вы научитесь понимать процесс и управлять им.

Мы не приглашаем  Вас избавиться от лишнего веса! Мы приглашаем избавиться от причин, его вызывающих!

Какой формат?

Онлайн встречи раз в неделю по 1,5 часа. Первая часть работы — ознакомление с теорией психосоматики лишнего веса, вторая часть — самоисследование, практическая работа и вопросы-ответы.

Работа группы рассчитана на 12 встреч.

Стоимость участия 600 грн. Встреча (для иностранных участников оплата через платежный сервис с простой и удобной автоматической конвертацией).

Форма регистрации ниже

Количество участников ограничено — не более 15

Борьба с лишним весом путем ЗОЖ: а вес и ныне там…

«Много есть, чтобы похудеть»

«Психогенный вес: я вам покажу!»

«Почему никто не сказал, что можно есть, но надо спать?»

«Психолог или диетолог?»

«Дистресс порождает лишний вес»

«16 ошибок похудения»

«Полюби себя как есть..»

«Психогенный вес: он мне нужен!»

Пухленький младенец: восхищаемся или бежим к врачу?

 

Правила группы!