pohudetUK

Тіло не обдуриш.   Життя наче норм, стан – норм, а тіло зло шипить «нієїє, не норм».

Ознака: круглий «кулястий» живіт, що наростає спочатку дуже швидко, а потім – повільно, але неухильно.

Супутні симптоми – відрижка, гикавка, здуття живота, підвищене газоутворення (метеоризм) після їжі; сонливість після їжі, особливо поєднаної з алкоголем.

Ну і особливо уважно поставтеся, якщо є випадки діабету в сім’ї.

ПРИЧИНИ кулястого  живота:

Інсулінорезистентність. Це перший етап. Якщо грубо: клітини м’язів, печінки пручаються дії інсуліну і тому не можуть нормально засвоїти глюкозу з кровотоку. Їй доводиться перетворюватися на жир, зосереджений навколо талії. Далі підшлунковій залозі доводиться виробляти підвищену кількість інсуліну, щоб таки пробити цей бар’єр і змусити глюкозу «увійти» в клітину. Далі —

Другий етап — надлишковий інсулін, що виробляється підшлунковою залозою, переорієнтує споживані вуглеводи з крові на запасання жиру. Привіт, діабет Другого типу!

Але що призводить до такого «божевілля» інсуліну? Існують органічні причини, які важливо виключити, пройшовши обстеження.

Однак вони рідко бувають.

На сьогодні вважають основними причинами інсулінорезістентності:

 • стресова гормональна перебудова, що переросла у хронічну форму.
 • зайва вага (це той випадок, коли один тип зайвої ваги породжує інший тип зайвої ваги)
 • Нестача фізичної активності. Адже в порівнянні з іншими тканинами найбільше глюкози використовують скелетні м’язи. У нормі активно працюючі м’язи «спалюють» глюкозу, що запасається в них, а потім заповнюють своє сховище новою глюкозою. Що робити з їжею, якщо «топити» нема чого?

ЩО РОБИТИ:

 1. Упорядковувати підшлункову залозу (це лікувальні та дієтичні стратегії) Строго регулювати споживання вуглеводів як за кількістю, так і за якістю.
 2. Підвищувати сприйнятливість мозку та м’язів до інсуліну – це спеціальні фізичні навантаження.
 3. Підвищувати резилієнтність до стресу — це стратегія гармонізації життя (як через методи лайф-коучінгу, так і через інструменти психотерапевтичних шкіл. Я пропоную і практикую Модель Балансу Н. Пезешкіана).
 4. Усувати причини надмірного стресування (на нормальний стрес такої перебудови не відбувається) – це виключно за допомогою психотерапії.

Той випадок, коли коло навколо талії — не рятувальне

RU

Жизнь вроде норм, состояние – норм, а тело злобно шипит «неееет, не норм».

Признак: круглый  «шарообразный» живот, нарастающий сначала очень быстро, а затем – медленно, но неуклонно.

Сопутствующие симптомы  — отрыжка, икота, вздутие живота, повышенное газообразование (метеоризм) после еды; сонливость после еды, особенно совмещенной с алкоголем.

Ну и особенно внимательно отнеситесь, если есть случаи диабета в семье.

ПРИЧИНА шарообразного живота:

Инсулинорезистентность. Это первый этап. Если грубо: клетки мышц,  печени сопротивляются действию инсулина и поэтому не могут нормально усвоить глюкозу из кровотока. Ей приходиться превращаться в жир, сосредоточенный вокруг талии. Далее поджелудочной железе приходится вырабатывать повышенное количество инсулина, чтобы всё-таки пробить этот барьер и заставить глюкозу «войти» в клетку.

Второй этап — избыточный инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, переориентирует потребляемые углеводы с крови на запасание жира. Привет,  диабет Второго  типа.

Но что же приводит к такому «сумасшествию» инсулина? Есть органические причины, которые важно исключить, пройдя обследование. Однако, они – редко бывают.

На сегодня считают основными причинами инсулинорезистентности:

 • стрессовая гормональная перестройка, переросшая в хроническую форму.
 • лишний вес (это тот случай, когда один тип лишнего веса порождает другой тип лишнего веса)
 • недостаток физической активности. Ведь по сравнению с другими тканями, больше всего глюкозы используют скелетные мышцы. В норме активно работающие мышцы «сжигают» запасаемую в них глюкозу, а затем заполняют свое хранилище новой глюкозой. Что делать с едой, если «топить» нечего?

ЧТО ДЕЛАТЬ:

 1. Приводить в порядок поджелудочную железу (это лечебные и диетические стратегии) Строго регулировать потребления углеводов как по количеству, так и по качеству.
 2. Повышать восприимчивость мозга и мышц к инсулину – это специальные физические нагрузки.
 3. Повышать резилиентность к стрессу – это стратегия гармонизации жизни (как через методы лайф-коучинга, так и через инструменты психотерапевтических школ. Я предлагаю и практикую Модель Баланса Н. Пезешкиана).
 4. Устранять причины излишнего стрессования (на нормальный стресс такой перестройки не происходит) – это исключительно с помощью психотерапии.

Тот случай, когда круг вокруг талии – не спасательній!

Leave a Comment