zhir-na-zhivoteUK/ Трохи про #стрес.
Наша стійкість змушує нас стискати щелепи, посміхатися і говорити: «я в нормі!»
І іноді людина реально у нормі. А іноді — просто не може прийняти неприємну реальність….
Але тіло не обдуриш.

Наприклад, з локалізації жиру можна зробити висновок про те, що стрес не пройшов безвісти.

Наприклад — «жировий фартух» на животі — це результат роботи стресових гормонів.
Цей фартух стрибкоподібно розростається у періоди стресу чи тривожності. Часто це супроводжується потягом до солодкого через гіпоглікемію (нестачу цукру в крові).
Формула утворення цього типу жиру: стресова гормональна перебудова руйнує бета-рецептори, які знаходяться саме на животі. Бета-рецептори відповідають за розщеплення жирових клітин та перетворення їх у енергію.

Такий фартух жиру  не прибереш вправами на прес, дієтою.

Лише усунення наслідків стресу та по можливості усунення джерела стресу.
Як?
Рецептів та фахівців, які готови допомогти дуже богато.
Саме мені подобається інструмент РРТ — #балансна_модель_Н_Пезешкіана.
Суть моделі проста – Необхідно направити на подолання стресу всі можливості людини одночасно.
А вони ховаються у чотирьох сферах адаптації людини:
  1. .можливості тіла,
  2. . можливості діяльного перетворення навколишньої дійсності,
  3. . можливості контактів з оточуючим середовищем
  4. . та можливості психічних процесів.
якщо є потреба розібратися в цьому — ласкаво просимо до групи «Баланс вирішує все!»
RU

Наша стойкость заставляет нас сжимать челюсти, улыбаться и говорить: «я в норме!»

И иногда человек реально в норме. А иногда — просто не может принять неприятную реальность.

Но тело не проведешь.

К примеру, из локализации жира можно сделать вывод о том, что стресс не прошел без вести.

Например – «жировой фартук» на животе – это результат работы стрессовых гормонов.

Этот фартук скачкообразно разрастается в периоды стресса или тревожности. Часто это сопровождается влечением к сладкому из-за гипогликемии (нехватка сахара в крови).

Формула образования этого типа жира: стрессовая гормональная перестройка разрушает бета-рецепторы, находящиеся именно на животе. Бета-рецепторы отвечают за расщепление жировых клеток и превращение их в энергию.

Такой фартук жира не уберешь упражнениями на пресс, диетой.

Только устранение последствий стресса и по возможности устранение источника стресса.

Как?

Рецептов и специалистов, готовых помочь очень богато.

Именно мне нравится инструмент РРТ – #балансная_модель_Н_Пезешкиана.

Суть модели проста – необходимо направить на преодоление стресса все возможности человека одновременно.

А они прячутся в четырех сферах адаптации человека:

  1. .возможности тела,
  2. . возможности деятельного преобразования окружающей действительности,
  3. . возможности контактов с окружающей средой
  4. . и способности психических действий.

если есть необходимость разобраться в этом – добро пожаловать в группу «Баланс решает все!»

Leave a Comment