UKR/ У психотерапії так виходить, що приходить один клієнт із будь-яким питанням, і раптом це питання спливає у багатьох. Питання цього тижня – мамська відпустка. Багато мам впевнені, що батьківство  —  це або не робота, або робота, але відпустка не дозволяється.

Відпустка повина бути  при будь-якому навантаженні, оскільки відновлення йде лише тоді, коли выдповідна функція НЕ ВИКОРИСТОВЄТЬСЯ.  і не важливо — фізична чі психична функція. 

І відновлення необхідно (тобто не задіяти функцію) як у короткостроковому періоді (90 хвилин напруги – 10 хвилин відпочинку, доба -7 годин, тиждень – день), так і у довгостроковому: місяць – пару днів, рік – пару тижнів.

І тут не про те, щоб разом з дітьми виїхати на відпочинок. Мова про те, щоб побути наодинці із собою.

НЕ з партнером. З собою.

Як показала практика, відмовка у кожного своя:,, що люди подумають,,,,, я ж люблю своїх дітей,,,,, Чоловік заробляє, я дітьми займаюся,,, на кого я дітей залишу, і т.д .

Але важливо врахувати не тільки те, що не дозволяючи фізіології та психіці відновлюватися, ви повільно та впевнено вичерпуєте себе.

Важливо врахувати, що діти ваш стан ,,як я втомилася, ,,, дайте мені спокій,, ,,можете тихіше,, ,,ви що хочете мене з розуму звести,, і подібні стани, навіть якщо вони не озвучуються —  буквально зчитують  емоційною частиною мозку. Відчувають це як свій стан.  

Але інтерпретувати не можуть, впоратись не можуть.  Тому просто пояснюють собі,  так, як вже вийде… Найчастіше -,, я не подобаюсь мамі,,,,, я якийсь не такий,,,, мамі погано зі мною,,

А це старт багатьох негативних процесів у особистості, що зароджується.

Коли Ви востаннє відпочивали? А яки відмовки використовуєте? 

RU

В психотерапии так получается, что приходит один клиент с каким либо вопросом,  и вдруг этот вопрос всплывает у многих.  Вопрос этой недели – мамский отпуск.  Многие мамы уверены, что родительство  — это либо не работа, либо работа, но отпуск не положен.

Отпуск положен при любой нагрузке, поскольку восстановление идет только тогда, когда некая функция НЕ ЗАДЕЙСТВУЕТСЯ. Не важно какая: физическая, психичекая.

И восстановление необходимо (т.е. не задействовать функцию) как в краткосрочном периоде (90 минут напряжения – 10 минут отдыха, сутки -7 часов, неделя – день), так и в долгосрочном: месяц – пару дней, год — пару недель. И речь тут не о том, чтобы вместе с детьми выехать на отдых. Речь о том, чтобы побыть наедине с собой. НЕ с партнером. С собой.

Как показала практика, отговорка у каждого своя: ,, что люди подумают,,, ,, я же люблю своих детей,,, ,,муж зарабатывает, я детьми занимаюсь,, ,, на кого я детей оставлю,, и т.д.

Но важно учесть не только то, что, не позволяя физиологии и психике восстанавливаться, вы медленно но уверенно исчерпываете себя.

Важно учесть, что дети ваше состояние ,,как я устала,, ,,оставьте меня в покое,, ,,можете потише,, ,,вы что хотите меня с ума свести,, и подобные состояния, даже если они не озвучиваются вами и прикрываются улыбкой  – СЧИТЫВАЮТ эмоциональной частью мозга.  Но вот интерпретировать не могут, поэтому просто объясняют себе, как получиться. Чаще всего — ,,я не нравлюсь маме,, ,, я какой то не такой,, ,,маме плохо со мной,,

А это старт многих негативных процессов в зарождающейся личности.

Когда Вы последний раз отдыхали?

Leave a Comment