psyhohterapistUK (RU ⇓)

Основним інструментом роботи психотерапевта є бесіда — це те, що бачать оточуючі.  З боку виглядає як якась невигадлива теревені двох людей.

Звідси й спокуса самому спробувати.

Але найімовірніше, друг/подруга «не влучить» у ціль. Не допоможе Вам, оскільки керується:

  • Емоціями, викликаними ставленням до вас
  • Особистим відношенням  до проблеми
  •  Попсовими полегшеними знаннями про те, що і як можна зробити.
  • Своїм досвідом

Загалом усім тим, чим професійному психотерапевту заборонено користуватися, а наказано відловлювати і контролювати, використовуючи лише в спеціально перетворених формах.

Так, психотерапевт, це близько 10 років освіти.  А невигадлива розмова — це технологія, розроблена і затверджена в рамках методу, в якому практикує психотерапевт. Там і діагностика, і тактика, і стратегія, і інструменти, і заборони, і запобіжні заходи. Розписані практично покроково.  Розроблені фахівцями і перевірені досвідом. Що і дало їм право бути визнаними і включеними до реєстру схвалених.  (наприклад Європейський).

Але хочу обмовитися. Мова не про життєві поради, обмін досвідом чи підтримку в повсякденному житті. Для цього друзі чудово підходять.

Друг не замінить психотерапевта,  якщо у вас:

⇒ Повторювані однотипні неприємності, в які вона потрапляє раз за разом і накопичуючись, вони загрожують зруйнувати якусь сферу життя.

⇒ Болісний емоційний стан, який заважає жити або їй самій, або оточуючим.

⇒ Руйнування соціальних контактів: стосунки з іншими людьми, кар’єра, спілкування стають неможливими через певні стани або переконання.

⇒ Симптоми або захворювання, що не піддаються точній діагностиці або ефективному лікуванню.

⇒ Відбулася подія, що викликала гострий стрес, психологічний шок, травму.

⇒ Зміни в поведінці, які суперечать логіці, нормальному ходу життя, прийнятим у суспільстві нормам.

Отже, з чого складається цей коктейль, що знищує дружбу?

Незнання психофізіології. Навряд чи друг знає, що психічні процеси невіддільні від хімії та біології організму.  Чи зможе він вловити, коли психічний процес має під собою якийсь процес хіміко-біологічних змін? А де навпаки, саме психіка запустила біохімічні процеси по тілу?  І ось друг або вкладається в довгі розмови (а треба б обстежитися), або дає рецепти лікування, а треба б поговорити. Ні те, ні інше не допомагає і починаються докори, розчарування…

Відсутність алгоритму впливу.

«Та моя подруга стільки читає з психології!!!»

Практично кожен напрямок психотерапії ділиться на професійний вплив і способи самодопомоги. Плюс популяризація науки вимагає легкі для прочитання книжки з рекомендаціями практик, які людина може використовувати для самодопомоги.

Саме такий алгоритм самодопомоги і є в доступі в популярній літературі. І той, хто багато читає «книжок із психології», може сприйняти це як посібник до «лікування» ближнього.

Однак алгоритм самодопомоги відрізняється від професійного підходу приблизно як рекомендація з полоскання горла трав’яним настоєм і тонзилектомія.  Різниця — у глибині проблеми та ступені втручання.

Очікування результату. А його не буде. Або буде погіршення. Звідси випливає наступний пункт-

Тягар.  Як не крути, а втручаючись у серйозну історію, друг відчуватиме певну відповідальність. І в разі невдачі — провину, жаль. Це не ті почуття, які допомагають стосункам. І в спробі захиститися виникне знецінення: «Ти не так все зрозумів і так виконав».  Але ви, звісно ж, не залишитеся в боргу і захочете вказати другові і на його провину: «сам такий, не так зрозумів і не так порадив».

Відсутність досвіду професійної роботи.

«Забудьте все, чого вас вчили — зараз почнеться справжнє!» — саме так зустрічали випускників вишів на роботі.  Тільки пропустивши через себе н-ну кількість клієнтів, психотерапевт набуває здатності відчувати і розуміти недоговорюване. Так би мовити, другий шар. Цьому вчаться роками. Ну і визначати рівень пошкоджень, не видимих обивателю. Цього теж вчаться роками.

Приклад: Як часто бувало, що друг, втомившись до хрипів у горлі сперечатися, раптом кидає: «Ну ти як дитина маленька».  При цьому він не підозрює, наскільки правий, і абсолютно не знає, що з цим робити.

Але психотерапевт знає, що ситуації стресу формують змінений стан свідомості, який пов’язаний з регресією, з переходом до «дитячого», дологічного, мислення.

У подібному стані людина не тільки не правильно сприймає дійсність, а й інтерпретує її.

Звідси й образи на друзів, яким «говорив же, а він не послухав. Сенс йому допомагати».

Особливо приватне. Чужій людині легше відкриватися, ніж своїм. Чужа людина легше поставить болюче, але важливе запитання. У дружніх стосунках ми часто обходимо ці гострі кути.  А ось у психотерапії в них — уся сіль. Чи ризикне подруга зіштовхнути вас віч-на-віч із правдою, незважаючи на вашу реакцію і можливе припинення стосунків?

Хижак і Чужий. У ситуації занурення в болючу тему, ми часто маємо відношення не з реальними образами, а з переносними.

Чи готова подруга до Вашого спонтанного перенесення на неї негативних емоцій, які непідконтрольно нахлинуть на Вас під час бесіди, але призначаються зовсім іншій людині?

Психотерапевт же це явище не просто знає як » перенос», а й чекає на нього і вміло використовує в роботі.  Подруга, найімовірніше, образиться і припинить спроби допомогти Вам. Або всередині неї раптом підніметься щось, що зреагує на вашу таку дивну реакцію… І понесеться…

Для професійного терапевта вміння контролювати й спрямовувати в потрібне річище явища переносу й контрпереносу є професійним обов’язком і таким собі знаком його професіоналізму.

Помилковий шлях. Іноді бесіда з другом, його участь покращує настрій, піднімає бойовий дух і створює хибну картину вирішення проблеми. Подруга горда собою, Ви раді, що у вас є така подруга.

Але через деякий час ситуація погіршується, ваше самопочуття теж. Подруга та її поради вже викликають роздратування, клубок негативних емоцій закручується і… хто знає, чи витримає дружба.

Ну і головне.

Втрачаючи час на дружні спроби, ви втрачаєте контроль над проблемою, а можливо й життям.

Отже, вам вирішувати, кого ви будете закликати на допомогу. Але відповідальність за підсумок у будь-якому разі на вас ляже!

 

RU Основным инструментом работы психолога, психотерапевта является беседа  — это то, что видят окружающие.  Со стороны выглядит как некая  незатейливая болтовня двух людей.

Отсюда и искушение самому попробовать..

Но   скорее всего,  друг/подруга «не попадет» в цель. Не поможет Вам, поскольку руководствуется:

  • Эмоциями, вызванными отношением к вам
  • Отношением  к проблеме
  •  Попсовыми облегченными знаниями о том, что и как можно сделать.
  • Личным опытом

Вообщем всем тем, чем профессиональному психотерапевту запрещено пользоваться, а предписано отлавливать и контролировать, используя лишь в специально преобразованных формах.

Да, психотерапевт, это около 10 лет образования.  А незатейливый разговор – это технология, разработанная и утвержденная в рамках метода, в котором практикует психотерапевт. Там и диагностика и тактика и стратегия и инструменты и запреты и меры предосторожности. Расписаны практически пошагово.  Разработаны специалистами и проверены опытом. Что и дало им право быть признанными и включенными в реестр одобренных.  (например Европейский).

Но хочу оговориться. Речь не о жизненных советах, обмену опытом или поддержке в повседневной жизни. Для этого друзья прекрасно подходят.

А не подходят, если у человека:

⇒ Повторяющиеся однотипные неприятности, в которые он   попадает  раз  за разом и накапливаясь они угрожают разрушить некую сферу жизни.

⇒  Мучительное эмоциональное  состояние,   которое  мешает жить либо ему самому, либо окружающим.

⇒ Разрушение  социальных контактов: отношения с другими людьми, карьера, общение становятся невозможными  в силу неких состояний или убеждений.

⇒ Неподдающееся точной диагностике или эффективному лечению симптомы или заболевания.

⇒ Произошло событие,  вызвавшее острый стресс, психологический шок, травму.

⇒ Изменения в поведении, которые противоречат логике,   нормальному ходу жизни, принятым в обществе нормам.

Итак, из чего состоит этот уничтожающий дружбу коктейль?

Незнание психофизиологии. Вряд ли друг знает, что психические процессы неотделимы от  химии и биологии  организма.  Сможет ли он уловить, когда  психический процесс  имеет под собой некий процесс химико-биологических изменений? А где наоборот, именно психика запустила биохимические процессы по телу?  И вот друг или вкладывается в долгие разговоры (а надо бы обследоваться), или дает рецепты лечения, а надо бы поговорить. . Ни  то ни другое не помогает и начинаются упреки, разочарование…

Отсутсвие алгоритма воздействия.

 «Да моя подруга столько читает по психологии!!!»

Практически каждое направление психотерапии делится на профессиональное воздействие и способы самопомощи. Плюс  популяризация науки требует легкие для прочтения книги с рекомендациями   практик, которые человек может использовать для самопомощи.

Именно такой   алгоритм  самопомощи  и есть в доступе в популярной литературе. И много читающий «книг по психологии» может воспринять это как руководство к «лечению» ближнего.

Однако  алгоритм самопомощи  отличается от профессионального подхода примерно как рекомендация по полосканию горла травяным настоем и тонзилэктомия.  Разница – в глубине проблемы и  степени вмешательства.

Ожидания результата. А его не будет. Либо будет ухудшение. Отсюда проистекает следующий пункт-

Бремя.  Как ни крути, а вмешиваясь в серьезную историю , друг будет чувствовать некую ответственность . И в случае неудачи – вину, сожаление. Это не те чувства, которые помогают отношениям. И в попытке защититься возникнет обесценивание: «Ты не так все понял и так выполнил».  Но вы конечно же не останетесь в долгу и захотите указать другу и на его вину: «сам такой, не так понял и не так посоветовал».

Отсутсвие опыта професиональной работы.

«Забудьте все, чему вас учили – сейчас начнется настоящее!» — именно так встречали выпускников вузов на работе.  Только пропустив через себя н-е количество клиентов психотерапевт приобретает способность чувствовать и понимать недоговариваемое. Так сказать,  второй слой. Этому учатся годами. Ну и  определять уровень повреждений, не видимых обывателю. Этому тоже учатся годами.

Пример: Как часто бывало,  что  друг,  устав  до  хрипов в горле спорить,  вдруг бросает:  «Ну ты как ребенок маленький».  При этом он не подозревают, насколько прав и абсолютно не знает, что с этим делать.

Но психотерапевт  знает, что   ситуации   стресса  формируют  измененное состояние сознания, которое связано с регрессией,  с переходом к  «детскому»,  дологическому, мышлению.

В подобном состоянии, человек не только не правильно воспринимает действительность, но и интерпретирует ее.

Отсюда и обиды на друзей, которым «говорил же, а он не послушал. Смысл ему помогать».

Особо личное. Чужому человеку легче открываться, чем своим. Чужой человек легче задаст больючий,  но важный вопрос. В дружеских отношениях мы часто обходим эти острые углы.  А вот в психотерапии в них  — вся соль. Рискнет ли подруга столкнуть вас лицом к лицу с правдой,  невзирая на вашу реакцию и возможно прекращение отношений?

Хищник и Чужой. В ситуации погружения в болезненную тему, мы часто имеем отношение не с реальными образами, а с переносными.

Готова ли  подруга  к Вашему спонтанному перенесению на нее негативных эмоций, которые неподконтрольно нахлынут  на  Вас в ходе беседы но  предназначаются совсем другому человеку?

Психотерапевт  же это явление не просто знает как «перенос», но и ждет его и умело использует в работе.  Подруга,  скорее всего,  обидится   и прекратит попытки помочь Вам. Или внутри нее вдруг поднимется нечто, что среагирует на вашу такую странную реакцию… И понесется…

Для профессионального терапевта  умение  контролировать  и направлять в нужное русло явления  переноса и контрпереноса  является профессиональной обязанностью  и неким знаком его профессионализма.

Ложный путь. Иногда беседа с другом, его участие улучшает настроение, поднимает боевой дух и создает ложную картину решения  проблемы. Подруга горда собой, Вы рады, что у вас есть такая подруга.

Но спустя некоторое время ситуация ухудшается,  ваше самочувствие тоже. Подруга и ее советы уже вызывают раздражение,  клубок негативных эмоций закручивается и… кто знает,  выдержит ли дружба.

Ну и главное.

Теряя время на дружеские попытки, вы теряете контроль над проблемой, а возможно и жизнью.

Итак, вам решать, кого вы будете  призывать на помощь. Но ответсвенность за итог в любом случае на вас ляжет.

Leave a Comment