UK (RU⇓) Дієта не працює? чому_діКожного разу , спілкуючись із клієнтами, розумію, що більшість тих, хто худне, метушаться від стратегії до стратегії… і нічого не виходить.

Усі випадки провалу дієт об’єднує одне — люди НЕ РОЗУМІЮТЬ, як працює те, до чого вони себе примушують.

Про міжпівкульну роботу мозку чули багато хто.
Простими словами, наші півкулі займаються різною роботою: емоційним опрацюванням одне, і раціональним — інше.
Але всупереч модним тестам, немає правопівкульної або лівопівкульної людини. Одна півкуля обов’язково під час роботи запитує обробку, інтерпретацію від іншої.
Тому для досягнення результату важливо розуміти суть процесу, бачити картину цілком, розуміючи взаємозв’язки. Що відбувається, якщо ви просто довірилися і робите «що сказали»?
Якщо процес не довгостроковий — все може вийти.

Але схуднення не буває швидким (пам’ятаємо, скидати більше 1,5-2,5 кг на місяць заборонено).

У разі тривалого процесу відсутність розуміння обернеться на тривожність і опір.
Ви виконуєте рекомендації: їсте двічі на добу, один інтервал не менше 18 годин, прибрали все солодке, і поглинаєте кілограмами салат.
День, два, тиждень виходить, але потім — зрив. Або відразу болісно до такої міри, що через кілька днів уже нічого не хочеться. Або так і не змогли налаштуватися… Або найприкріше: протрималися, схудли, а потім набрали більше, ніж було.
Дієта — це взагалі насильство, що викликає стрес. А дії без розуміння — це ще й стрес на глибокому рівні — адже ліва півкуля практично не включена в роботу. А так мозок не працює…
Мозок обов’язково «прикриє цю лавочку»… Стрес йому не потрібен.
Підсумок: мозок просто припиняє стрес і тривожність. Ви «зриваєтеся».
Хоча з погляду мозку, він усього лише повернув вас у комфорт.

Саме тому антипод дієти — це усвідомлене харчування. Коли людина точно знає що вона робить, як це працює, які етапи доведеться пройти.

Дві півкулі з’єднуються і рух до успіху гарантовано.
Саме тому на курсі «Психосоматика зайвої ваги» ми не стрибаємо і не хвалимося здатністю не їсти. Ми досконально занурюємося в теорію всіх варіантів накопичення зайвої ваги: від органічних до психогенних. Це допомагає зрозуміти, який тип ваги у кожного. І як спрацює механізм схуднення саме в нього.

RU

Раз за разом, общаясь с клиентами понимаю, что большинство худеющих мечутся от стратегии к стратегии … и ничего не получается. Все случаи провала объединяет одно — люди НЕ ПОНИМАЮТ, как работает то, к чему они себя принуждают.

О межполушарной  работе мозга слышали многие.

Простыми словами, наши полушария занимаются разной работой: эмоциональной обработкой одно,  и рациональной — другое.

Но вопреки модным тестам, нет правополушарного или левополушарного человека. Одно полушарие обязательно при работе запрашивает обработку, интерпретацию  от другого.

Поэтому для досиижения результата важно понимать суть процесса, видеть картину целиком, понимая взаимосвязи. Что происходит, если вы просто доверились и делаете «что сказали»?

Если процесс не долгосрочный – все может получиться. Но похудение не бывает быстрым (помним, сбрасывать более 1,5-2,5 кг в месяц запрещено).

При длительном процессе отсуствие понимания обернется в тревожность и сопротивление.

Вы выполняете рекомендации: кушаете два раза в сутки,  один интервал не менее 18 часов, убрали все сладкое, и поглощаете килограми салат.  

День, два, неделя получается, но  потом – срыв. Либо сразу мучительно до такой степени, что через пару дней уже ничего не хочется.  Либо так и не смогли настроиться…Или самое обидное: продержались, похудели, а потом набрали больше чем было.

Диета  — это вообще насилие, вызывающее стресс. А жиета без понимания – это еще и стресс на глубоком уровне – ведь левое полушарие практически не включено в работу. А так мозг не работает…

Мозг обязательно «прикроет эту лавочку»… Стресс ему не нужен.

Итог: мозг просто прекращает стресс и тревожность. Вы «срываетесь».

Хотя с точки зрения мозга, он всего лишь вернул вас в комфорт.

Именно поэтому антипод диеты — это осознанное питание. Когда человек точно знает что он делает, как это работает, какие этапы придется пройти.

Два полушария соединяются и движение к успеху гарантировано.

Именно поэтому на курсе «Психосоматика лишнего веса» мы не прыгаем и не хвалимся способностью не есть. Мы досконально погружаемся в теорию всех вариантов накопления лишнего веса: от органических до психогенных.  Это помогает понять, какой тип веса у каждого.  И как сработает механизм похудения именно у него.

Leave a Comment