hamUK
Фу, який Біологічно Нечемний!
(це науково про неприємних у спілкуванні людей, з якими важко побудувати контакт через їхню підозрілість і вічний пошук каверзи в усьому).

Біологічна нечемність — поняття полівагальної теорії, яка свого часу вразила науку новим поглядом на психотравму.

Відповідно до цієї теорії, ми маємо два варіанти функціонування найбільшого нерва людини — «блукаючого нерва».

Перший варіант забезпечує нам якісне спілкування з людьми. Це можливо лише у стані спокою цього нерва.

Другий варіант функціонування цього нерва забезпечує нам захисно-оборонні реакції. Незамінний у стані загрози життю.
Але!! Якщо людина пережила травмуючи події, а ресурсу повернутись у норму не вистачило, функції цього нерву збоять.
Здатність людини взаємодіяти з іншими, будувати контакт та відносини замінюється на реакції пошуку загрози та захисту.
«Усім на мене начхати!», «З людьми треба тримати вухо гостро», «якщо до тебе виявляють інтерес – значить їм щось треба», «вони взагалі не розуміють, як улаштований світ, але тупи щоб послухати мене», «не вір нікому!» ну і т.д.
Якщо прагнення захисту від людини суперничає з потребою встановити зв’язок – маємо неприємну людину, яка швидше за все віддає перевагу самоті. Але при цьому дуже страждає і переживає сама.
Ось так і виходить «біологічно нечемна людина». Соціальний зв’язок переривається і людина втрачає навички нормального спілкування. Розучується бути соціальним.
Адже постійне налагодження соціальних зв’язків – це нейровправа щодо ведення бесіди та встановлення контакту: підбір слів, тембру голосу, міміки, розуміння емоцій та прояв емоцій.
«І з собою важко та з іншими неможливо!» Ось це моторошне відчуття — симптом ПТСР і штовхає людей в обійми алкоголю, наркотиків. У найкращому разі антидепресантів.
А людині потрібна людина. Так ми влаштовані.
Що робити?

Позбавлятися психотравми будь-якими методами психотерапії, які в цьому спеціалізуються. Це EMDR метод, травмофокусований метод – як спеціально спрямовані. Але будь-який метод психотерапії має свій набір техніки роботи з травмою.

«Ідіть на людину»! і не помилитеся. (правда крім «ой який хороший», не забувайте перевіряти дипломи та членства у психотерапевтичних асоціаціях)
А ще можна дихати. Когерентно. Регулярно. За технікою ВВМ. Саме для виправлення біологічної нечемності і розроблялись спочатку дихальні вправи. Вже потім виявились інші ефекти.
RU

Фу, какой Биологически Неучтивый!!!

(это научно про неприятных в общении людей, с которыми тяжело построить контакт из за их подозрительности и вечном поиске подвоха во всем).

Биологическая неучтивость  — понятие поливагальной теории, которая в свое время потрясла науку новым взглядом на психотравму.

Согласно этой теории, мы имеем два варианта функционирования самого крупного нерва —  «блуждающего нерва». Первый вариант обеспечиывает нам качественное общение с людьми. Возможен только в состоянии покоя этого нерва. Второй вариант обеспечивает нам  защитно-оборонительные реакции. Незаменим в состоянии угрозы для жизни.

Психотравма (а война порождает ее) существенно подрывает способность человека взаимодействовать с другими людьми, заменяя способность формировать связи  на реакции  защиты.

«Всем на меня наплевать!», «с людьми нужно держать ухо востро», «если к тебе проявляют интерес – значит им что то надо», «они вообще не понимают, как устроен мир, но тупы чтобы послушать меня», «не верь никому!» ну и т.д.

Если стремление к выживанию соперничает с потребностью установить связь с другими людьми – имеем неприятного человека, который скорее всего предпочитает уединение. Но при этом очень мучается и переживает сам.

Вот так и получается  «биологически неучтивый человек». Социальная связь прерывается и человек теряет навыки нормального общения.. Разучивается быть социальным.

Ведь постоянное налаживание социальных связей – это нейроупражнение по ведению беседы и установлению контакта: слова, голос, мимика, понимание эмоций и проявление эмоций.

И с собой тяжело и с другими невозможно! Вот это жуткое ощущение  — симптом ПТСР и толкает людей  в объятия алкоголя, наркотиков. В лучшем случае антидепрессантов.

А человеку нужен человек. Так мы устроены.

Что делать?

Избавляться от психотравмы любыми методами психотерапии, которые в этом специализируются. Это EMDR метод, травмо-фокусированный метод – как специально направленные. Но любой метод имеет свой набор техник работы с травмой. «Идите на человека»! и не ошибетесь. (правда кроме «ой какой хороший», не забывайте проверять дипломы и членства в психотерапевтических ассоциациях)

А еще можно дышать. Когерентно. Регулярно. По техникам ВВМ. Результаты отличные!

Leave a Comment