Вам знайоме відчуття відчаю і приреченості від того, що ваша проблема ніяк не вирішується, ніщо не допомагає?
І не важливо, що за проблема:

 • хвороба, яку ніяк не можуть вилікувати;
 • зайва вага, якої не виходить позбутися;
 • складнощі в кар’єрі;
 • самотність або складні стосунки;
 • втрата сенсів і радості від життя…

 

Як правило, фахівці пропонують конкретні рішення: хвороба — пігулки; зайва вага — дієта; кар’єра — тренінг підвищення кваліфікації; самотність — сайт знайомств або тренінг «як вийти заміж за 3 дні»…

І ось людина пробує пігулки за пігулками, дієту за дієтою, тренінг за тренінгом…

Втома, розчарування, злість і питання:

Що не спрацьовує, чому в мене не виходить?
Як це часто буває, рішення перед очима і воно не складне.

Ми часто чуємо «людина має бути гармонійною». Але мало хто вже замислюється, а що це означає і навіщо? Найчастіше дуже важливий термін «замилюється» і втрачає свою цінність.

Гармо́нія (др.-грец. ἁρμονία, лат. harmonia

— зв’язок, з’єднання, злагодженість цілого,

що народжується від поєднання

протилежних за якістю сутностей.

І це не про філософію, гармонія має прямий стосунок до фізіології людини.

Із прагнення до гармонії виникло поняття системності: «системне мислення», «системний підхід», «системна медицина». В основу цієї програми покладено розробки вчених фізіологів, психологів, ендокринологів: теорія функціональної системи фізіолога Петра Анохіна, теорія салютогенезу Аарона Антоновскі, концепція позитивного здоров’я А. Маслоу, К. Роджерса. Інструментом роботи є балансна модель Носсрата Пезешкіана.

Ці автори не тільки вважали, що «Людина» — це теж система. Вони описали закони, які лежать в основі здоров’я.

Порушення законів системи неминуче руйнує цю систему.

Основний закон системи — баланс. У системі «Людина» баланс дуже важливий і є запорукою:

 • правильного гормонального фону,
 • позитивного психічного і фізичного здоров’я,
 • стресостійкості,
 • успіху в досягненні поставлених цілей,
 • ресурсності,
 • задоволеності життям;
 • довголіття.

Із чого складається система «Людина»?

Що таке розбалансування органів і систем і чим це обертається для людини?

Хто з учених зробив внесок у цю парадигму?

Що має бути під пильною увагою, щоб система була ефективною?

Баланс і гормони: зв’язок і регулювання.

Як зрозуміти, що наростає загроза зриву?

Чому «інші ж живуть без цього і нічого»?

Як використовувати техніку моделі балансу для розв’язання проблем, зміни життя, оздоровлення?

Чи можна виховати дітей природно балансними?

Якщо вам відгукуються ці питання і ви хочете стати гармонійною людиною — запрошую на курс!

Ви зможете за 10 зустрічей:

 • вивчити теорію цього питання,
 • провести самодослідження,
 • отримати практичні інструменти,
 • вийти на перші результати вже наприкінці курсу.

Програма «Баланс вирішує все» має два варіанти:
вивчення та самодослідження для допомоги собі та своїм близьким.
навчання для використання в професіях, що допомагають: дієтолога, тренера, лікаря, психолога, педагога, коуча.

Група працює в такому форматі: зустріч один раз на тиждень, по 1,5 години, під час яких: теорія від ведучого, самодослідження, відповіді на запитання, обговорення домашнього завдання і результатів.

Кількість місць у групі обмежена — 15 місць.

Включення до групи відбувається через попередню співбесіду.

Запис — за формою нижче:

Реєстрація на участь у Тренінгу
Поля, позначені символом *, обов’язкові до заповнення

Вам знакомо чувство отчаяния и обреченности от того, что ваша проблема никак не решается, ничто не помогает?

И не важно, что за проблема:

 • болезнь, которую никак не могут вылечить;
 • лишний вес, от которого не получается избавиться;
 • сложности в карьере;
 • одиночество или сложные отношения;
 • утрата смыслов и радости от жизни…

Как правило, специалисты предлагают конкретные решения: болезнь — таблетки; лишний вес – диета; карьера – тренинг повышения квалификации; одиночество  — сайт знакомств или тренинг «как выйти замуж за 3 дня»…

И вот человек пробует таблетки за таблетками, диету за диетой, тренинг за тренингом…

Усталость, разочарование, злость и вопрос:

Что не срабатывает, почему у меня не получается?

Как это часто бывает, решение перед глазами и оно не сложное.

Мы часто слышим «человек должен быть гармоничным».  Но мало кто уже задумывается, а что это значит и зачем? Зачастую очень важный термин «замыливается» и теряет свою ценность.

Гармо́ния (др.-греч. ἁρμονία, лат. harmonia 

— связь, соединение,  слаженность целого,

рождающаяся от сочетания

противоположных по качеству сущностей.

И это не про философию,  гармония имеет прямое отношение к физиологии человека.

Из стремления к гармонии возникло понятие системности: «системное мышление», «системный подход», «системная медицина». В основу данной программы положены разработки ученных физиологов, психологов, эндокринолого: теория функциональной системы физиолога  Петра Анохина, теория салютогенеза Аарона Антоновски, концепция позитивного здоровья А. Маслоу, К. Роджерса. Инструментом работы является балансная модель Носсрата Пезешкиана. 

Данные авторы не только считали, что «Человек» – это тоже система. Они описали законы, которые лежат в основе здоровья.

Нарушение законов системы неминуемо разрушает эту систему.

Основной закон системы — баланс.  В системе «Человек» баланс очень важен и является залогом:

 • правильного гормонального фона,
 • позитивного психического и физического здоровья,
 • стрессоустойчивости,
 • успеха в достижении поставленных целей,
 • ресурсности,
 • удовлетворенности жизнью;
 • долголетия.

Из чего складывается   система «Человек»?

Что такое разбалансировка органов и систем и чем это оборачивается для человека?

Кто из ученных внес вклад в эту парадигму?

Что должно быть под пристальным вниманием, чтобы система была эффективной?

Баланс и гормоны: связь и регулировка.

Как понять, что нарастает угроза срыва?

Почему «другие же живут без этого и ничего»?

Как использовать  технику  модели баланса для решения проблем, изменения жизни, оздоровления?

Можно ли воспитать  детей   естественно балансными?

Если вам откликаются эти вопросы и вы хотите стать гармоничным человеком  – приглашаю на курс!

Вы сможете за 10 встреч:  

 • изучить теорию этого вопроса,
 • провести самоисследование,
 • получить практические инструменты,
 • выйти на первые результаты уже в конце курса.

Программа «Баланс решает все» имеет два варианта:  

 1. изучение и самоисследование для помощи себе и своим близким.
 2. обучение  для использования в помогающих профессиях: диетолога, тренера, врача, психолога, педагога, коуча.

Группа работает в следующем формате: встреча один раз в неделю, по 1,5 часа, в ходе которых: теория от ведущего, самоисследование, ответы на вопросы, обсуждение домашнего задания и результатов.  

Количество мест в группе ограничено — 15 мест.

Включение в группу происходит через предварительное собеседование.

Запись — по форме ниже: